Ara
 • Cisem Dincer

Pandemi Döneminde Kadın Girişimciler için Devlet Destekli KGF Kredisi İmkanları Nelerdir?


Pandemi Döneminde neredeyse durma noktasına gelen ekonomik faaliyetlerin devamını sağlamak ve istihdam seviyesini korumak adına üç kamu bankası aracılığıyla kullandırılacağı açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" esnaf ve serbest meslek sahibi olan işletmeler dahil Kobi vasfına haiz tüm kadın girişimcilerin desteklenmesini de kapsamaktadır.


Burada kısaca Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinin ne anlama geldiğini de açıklamakta fayda görüyorum. KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan Kobi ve Kobi dışı işletmelere kefil olarak finansmana erişime destek olan, ağırlıklı olarak TOBB, Kosgeb ve birçok bankanın sermayedar olduğu bir kuruluştur. Ancak, hepinizin bildiği gibi kurumun verdiği destekleri aktif olarak son üç-dört yıldır yoğun olarak kullanmaya başladık. Bu kapsamda, KGF'nin websitesi üzerinden direkt olarak başvurulabilen ve doğrudan değerlendirmeye alınan Kosgeb Geri Ödemeli Destekleri gibi farklı destekler de bulunmaktadır. Ancak, sonrasında anlaşmalı bir bankayla temas kurmanız gerektiğinden kamu bankalarıyla daha önce çalışmaya başlamadıysanız, hiç vakit kaybetmeden önceliği kamu bankalarına vermenizi salık veriyorum. Aşağıda kısaca paylaştığım İşe Devam Desteği ile Çek Ödeme Desteği Kredileri en sık başvurulan kredi türleri arasındadır. Üç kamu bankası arasında bazı nüans farklılıkları bulunduğunu da göz ardı etmeden aşağıda yer alan linklerden detaylı bilgiye ulaşılabilirsiniz.


İşe Devam Kredi Desteği Paketi:

Salgından etkilenen işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını uygun koşulda finanse edilebilmelerine imkan veren paketin içeriğinde;


 • 25 Milyon TL ciroya kadar azami 10 Milyon TL; üzerindeki ciroda ise azami 25 Milyon TL'ye kadar finansmana erişim sağlanması,

 • %7,5 faiz oranı,

 • Azami 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami toplam 36 aya kadar vade yapısı,

 • 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruma koşulu bulunmaktadır.


Çek Ödeme Destek Paketi:

Aynı şekilde salgından etkilenen işletmelerin ödemekle yükümlü olduğu çek bedellerinin uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkan veren paketin içeriğinde;


 • 25 Milyon TL ciroya kadar azami 1 Milyon TL; üzerindeki ciroda ise azami 5 Milyon TL'ye kadar finansmana erişim sağlanması,

 • %9,5 faiz oranı,

 • Azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami 12 aya kadar vade yapısı,

 • 25.03.2020 tarihi ve öncesinde yapılan gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen (25.03.2020'ye kadar tarihli) faturalarla bağlantılı azami 30.06.2020 tarihli olarak keşide edilmiş/ edilecek çeklerin krediye konu edilmesi koşulu bulunmaktadır.

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/ekonomi-istikrar-paketi-kalkani/esnaf-serbest-meslek-sahipleri

https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/KOBI-lere-Ozel/Ekonomik-Istikrar-Kalkani-Paketi/1786

https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=3811

https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=3821


Bu iki temel ürünün yanında, ayrıca 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla işletmelere 3 veya 6 aylık personel maaş ödemeleri için (Maaş Ödeme Destek Kredisi) finansman desteği de sağlanmaktadır.


Diğer taraftan çok daha küçük cirolarla çalışan işletmelere uygun, Halkbank tarafından sunulan Küçük İşletme Can Suyu Kredi Paketi'nde ise;


 • Azami 25.000 TL,

 • %7,5 faiz oranı,

 • Azami 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami toplam 36 aya kadar vade yapısı,

 • Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veya Meslek Odaları'na kayıtlı olması,

 • Yıllık cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması,

 • İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,

 • Meslek Odalarına kayıtlı işletmeler hariç olmak üzere ticaret sicile kayıtlı olması,

 • Hem ticaret sicile kayıtlı hem de esnaf sicile kayıtlı ise Bankamız Esnaf Kredileri'ne ilişkin devam eden kredi riskinin olmaması (Yalnızca Esnaf sicil kaydı bulunanlar krediden faydalanamayacaktır),

 • İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması koşulu bulunmaktadır.


Ayrıca, yine KGF desteğiyle verilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvuruları ile ilgili olarak "Covid-19 Pandemisinin Ev Ekonomisine Olası Etkilerini Azaltabilmek için Neler Yapabiliriz?" konu başlıklı yazıma buradan ulaşabilir, sorularınızı yazının sonunda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Bekliyorum, sağlıkla kalın!
39 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör